Naši partneři:
Asociace pro evropské fondy
Euro Dotácie a.s.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
GEOtest Brno,a.s.
Okobiotech logo
ATTIS
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
AB Facility a.s.
Asociace pro veřejné zakázky, z.s.
Asociace pro evropské fondy
Euro Dotácie a.s.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
GEOtest Brno,a.s.
Okobiotech logo
ATTIS
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
AB Facility a.s.
Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

Řízení projektů - Dotační management

Více než 650 úspěšně zrealizovaných projektů v celkovém objemu přes 10 mld. Kč výdajů, na které byla proplacena dotace ve výši více jak 6 mld. Kč!

 

Etapa realizace projektů, jejich finančního řízení a administrace je mnohdy obtížnější než samotné získání příslibu dotace. Při nedodržení pravidel daných financujícím programem se může stát, že dotace bude příjemci krácena či celá odebrána. Tomu se přirozeně snažíme zabránit, proto našim klientům nabízíme vedení realizace a administrace projektu (tzv. Dotační management), včetně zajištění monitoringu v období udržitelnosti.

Naši poradci Dotačního managementu pro Vás zajistí:

 • Sledování průběhu realizace projektu a včasné vyhodnocení rizik úspěšného dokončení projektu a proplacení dotace
 • Revizi plnění harmonogramu a indikátorů projektu, sledování realizace projektu v souladu s žádostí o dotaci a výběrovým řízením
 • Finanční řízení projektu - sledování naplňování rozpočtu projektu, zajištění způsobilosti výdajů, pokyny k povinnostem příjemce dotace ve vedení účetnictví, kontrola dokumentace výdajů ve vztahu k dotačnímu programu
 • Identifikaci potřeby provedení změnových řízení v projektu včetně jejich zajištění a komunikace směrem k poskytovateli dotace
 • Předání kompletních pokynů ke splnění povinné publicity dotačního příspěvku
 • Včasné a kompletní zpracování reportů předávaných poskytovateli dotace - zejména monitorovací zprávy, etapové zprávy, žádosti o platbu včetně kompletace příloh
 • Vedení administrace projektu dle pokynů dotačního programu (v listinné podobě i v elektronických systémech administrace)
 • Vedení komunikace s poskytovatelem dotace, aktivní účast na kontrolách konaných na projektu ze strany poskytovatele dotace nebo jiných kontrolních orgánů ČR a EU
 • Důslednou a přehlednou archivaci vyhotovené dokumentace

Využitím služby Dotační management získáte:

 • Kompletní informace o povinnostech příjemce dotace, ovšem pouze v nezbytné míře nutné pro zajištění správné realizace projektu z Vaší strany - nemusíte si sami studovat příručky a pokyny či zjišťovat, které příručky jsou pro Vás relevantní; zároveň Vás nebudeme zatěžovat všemi pravidly, které jsou pro úspěšné proplacení a udržení dotace zapotřebí - drtivá většina je v naší odpovědnosti
 • Úsporu času a tedy i nákladů - nemusíte navštěvovat řadu přednášek a seminářů, není potřeba se naučit pracovat v elektronických systémech administrace, nemusíte zatěžovat své zaměstnance dotační správou projektu
 • Přístup k širokému spektru osobních zkušeností - na trhu působíme již od roku 2000, za tu dobu jsme získali zkušenosti s realizací více jak 600 projektů z různých dotačních programů, umíme tedy včas odhalit rizika a aktivně jim předcházet; tým Dotačního managementu tvoří profesionální a zkušení poradci z oboru
 • Záruku správné realizace a administrace projektu - přebíráme na sebe odpovědnost za splnění pokynů a příruček dotačního programu, vedoucího k dokončení projektu řádně a včas, tak aby dotace byla proplacena a udržena
 • Koncentraci informací a odborníků v jednom místě - svěřením kompletního projektového cyklu do našich rukou si zajistíte kontinuitu předávání informací o projektu, v průběhu realizace můžete využít znalostí našich dalších odborných poradců
 • Zkušeného a odborného poradce stojícího na Vaší straně v komunikaci s poskytovatelem dotace i kontrolory

 

EU Program+
Erste Corporate Banking - EU Program+