Naši partneři:
Asociace pro evropské fondy
Euro Dotácie a.s.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
GEOtest Brno,a.s.
Okobiotech logo
ATTIS
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
AB Facility a.s.
Asociace pro veřejné zakázky, z.s.
Asociace pro evropské fondy
Euro Dotácie a.s.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
GEOtest Brno,a.s.
Okobiotech logo
ATTIS
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
AB Facility a.s.
Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

Naše služby

Jsme renomovanou poradenskou společností působící v České a Slovenské republice v oblasti komplexního finančního poradenství. Zajišťujeme veškeré dostupné služby vedoucí k zajištění finančních prostředků a ekonomické efektivity pro všechny typy podnikatelů, obcí a NNO.

Nabízíme základní typy služeb:

Dotační poradenství

 • zpracování žádosti o dotaci,
 • výběrová řízení,
 • dotační management.

Strategické poradenství

 • řízení projektů - optimalizace projektu z hlediska řízení rizik,
 • finančního řízení a definice faktorů úspěšnosti,
 • strategické řízení - optimalizace strategie a cílů v návaznosti na pracovní pozice,
 • řízení výkonnosti - definice cílů a plnění indikátorů měření výkonu (KPI).

Finanční analýza

 • na základě kvalifikovaného rozboru hospodaření vyhodnotíme hospodaření klienta,
 • pomocí ekonomického modelování možných scénářů sestavíme predikce budoucího vývoje a odpovídající finanční plán,
 • rozdělujeme aktivity a rizika mezi zadavatele a investora,
 • hodnotíme a vytváříme zodpovědný platební mechanismus a systém měření výkonnosti,
 • analyzujeme finanční toky a jejich dopad na dlouhodobý rozpočet klienta.
Investiční analýza
 • analýza možností financování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých investičních aktivit,
 • vytvoříme optimální investiční strategii a doporučíme způsob financování,
 • optimalizujeme stav provozování ekonomické činnosti či vlastnění organizačních složek,
 • posoudíme dopad možných rizik a rozdělíme investiční aktivity mezi zadavatele a investora,
 • zhodnotíme proveditelnost zadání a cíle investičních projektů a porovnávání jednotlivých způsobů finančního krytí.

Naší hlavní přidanou hodnotou, která nám dává náskok před konkurencí, je existence odborníků na strategické a finanční služby a plánování, kterými Česká spořitelna, a.s. disponuje a to napříč obsluhovanými subjekty z řad soukromého i veřejného sektoru.