O společnosti
Naše projekty

Program INOSTART

Naši partneři:
Asociace pro evropské fondy
Euro Dotácie a.s.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
GEOtest Brno,a.s.
Okobiotech logo
ATTIS
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
AB Facility a.s.
Asociace pro veřejné zakázky, z.s.
Asociace pro evropské fondy
Euro Dotácie a.s.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
GEOtest Brno,a.s.
Okobiotech logo
ATTIS
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
AB Facility a.s.
Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

Naši partneři

Asociace pro evropské fondy
Asociace pro evropské fondy
 
Asociace pro evropské fondy vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Sdružuje profesionály působící v oblasti poradenství v čerpání dotací z EU. Mezi její cíle patří:
  • působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři
  • usnadnit efektivní a transparentní využití prostředků EU
  • usilovat o snížení administrativní náročnosti procesu realizace a řízení dotovaných projektů
  • prosazovat zavedení jasných a srozumitelných pravidel a metodik v oblasti strukturálních fondů EU
  • být zdrojem odborných informací a stanovisek z perspektivy žadatelů a příjemců dotací pro média a širší veřejnost
  • pomoci zlepšit reputaci samotných dotací EU a znovunastolení důvěry žadatelů a veřejnosti, narušené řadou korupčních kauz
  
Euro Dotácie a.s.  
Euro Dotácie a.s. 

Euro Dotácie, a. s., je profesionálna poradenská spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti projektového riadenia a poradenstva pri získavaní finančnej podpory z EÚ. Skúsenosti s prípravou viac ako 400 projektov na Slovensku a 950 projektov v ČR vyústili do jedinečného know-how, štandardizácie procesov a unikátneho pokrytia projektového cyklu vo všetkých etapách životného cyklu projektu - od prvotného zabezpečenia informovanosti prostredníctvom vlastného portálu eDotacie.sk a posúdenia možností získať prostriedky z fondov EÚ, cez samotnú prípravu projektu, realizáciu výberového konania až po zvládnutie najnáročnejšej fázy - implementácie a monitoringu projektu.

  
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář  
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář 

Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 180 právníků, několika desítek studentů právnických fakult, a celkem tedy s více než 500 spolupracovníky, včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší česko-slovenskou právnickou firmou.

Havel, Holásek & Partners, jako česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem tvoří integrovaný celek. Tým vysoce kvalifikovaných advokátů kanceláře poskytuje komplexní služby nejvyšší úrovně ve všech oblastech právní specializace a pro klienty podnikající ve všech podnikatelských oborech v České republice a na Slovensku.

Mezi více než 1000 klientů kanceláře patří zejména velké mezinárodní společnosti, významné české firmy, včetně strategických státních podniků a orgánů veřejné správy, ale i střední podniky, individuální podnikatelé a investoři. Právní služby kancelář poskytuje v českém, slovenském, anglickém, německém, francouzském, italském, španělském, portugalském, ruském, polském, maďarském a ukrajinském jazyce.

  
GEOtest Brno, a.s. 
GEOtest Brno, a.s. 
GEOtest Brno, a.s. je jednou z největších českých společností v oboru ochrany životního prostředí, aplikované geologie a správcovství staveb, která poskytuje široké spektrum konzultačních, poradenských i dodavatelských služeb v ekologických oborech, hydrogeologii, inženýrské geologii a geotechnice a při provádění činnosti správce stavby a nabízí rovněž služby hydrochemických laboratoří, laboratoří mechaniky zemin, zavádění a udržování systémů řízení a služby finančního inženýrství. 
  
OKOBIOTECH - konsorcium
 Konsorcium firem - OKOBIOTECH
Výzkum nových technologií v národních a mezinárodních programech je projektem pro spolupráci na posílení české účasti v programech EU zejména v 7. rámcovém programu.
  
ATTN Consulting s.r.o.  
ATTN Consulting s.r.o.

Společnost ATTN Consulting s.r.o. je expertní poradenskou a konzultantskou společností, která se zabývá podnikovým poradenstvím (procesní řízení, řízení výkonnosti, Management By Objectives, Balanced Scorecard, tvorba systémů řízení lidských zdrojů atp.) a vývojem softwarových nástrojů ATTIS. ATTIS je sada nástrojů pro podporu řízení výkonnosti firem a organizací, skládá se ze tří vzájemně propojených modulů:

  • ATTIS.BPM - Procesní řízení společnosti
  • ATTIS.MBO - Měření výkonnosti společnosti
  • ATTIS.MOT - Hodnocení a motivace zaměstnanců
  
AB Facility a.s.  
AB Facility a.s.

AB Facility a.s. je jedním z největších poskytovatelů komplexních služeb facility managementu v České republice. Na trhu působí od r. 1999, je nadnárodní společností, působící také na Slovensku a v Polsku. Mezi klienty společnosti patří např. banky, zdravotnická a kulturní zařízení, hotely, administrativní budovy, nákupní centra, průmyslové podniky aj. Nabízí celé portfolio služeb od energeticky úsporných projektů na klíč, přes poradenství v energetice a celém integrovaném FM, úklid, péči o zeleň až po služby ostrahy. 

  
Amec Foster Wheeler s.r.o.  
Amec Foster Wheeler s.r.o.

Společnost Amec Foster Wheeler s.r.o. vznikla v roce 1990 jako specializovaná firma se zaměřením na služby podnikům, investorům a státní správě, v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí v České republice a státech EU. Činnost společnosti je založena na práci expertů v oboru, kteří jsou držiteli řady profesních osvědčení a autorizací. Společnost Amec Foster Wheeler s.r.o. řešila stovky projektů v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.

  
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora 
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
Česko-Středoasijská smíšená obchodní komora je dobrovolným sdružením českých a zahraničních fyzických a právnických osob, které mají zájem na všestranné spolupráci mezi Českou republikou a zahraničím.
Komora poskytuje standardní služby podnikatelským subjektům, zejména poradenství v oboru podnikání a investování v zahraničí, informace o specifikách v zahraničním obchodu, informační servis (databáze firem, nabídky a poptávky ze zahraničních i domácích databází), služby při vyhledávání obchodních partnerů a při organizaci kontaktních jednání. Za tímto účelem Komora napomáhá , mimo jiné v zajišťování a pořádání výstav, metodicky se účastní na organizaci a zřizování podniků se zahraniční majetkovou účastí, prosazuje zájmy členů u příslušných státních orgánů a napomáhá výměně zkušeností mezi členy Komory v otázkách hospodářské a vědecko-technické spolupráce.