Služby
Naše projekty

Program INOSTART

Naši partneři:
Asociace pro evropské fondy
Euro Dotácie a.s.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
GEOtest Brno,a.s.
Okobiotech logo
ATTIS
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
AB Facility a.s.
Asociace pro veřejné zakázky, z.s.
Asociace pro evropské fondy
Euro Dotácie a.s.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
GEOtest Brno,a.s.
Okobiotech logo
ATTIS
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
AB Facility a.s.
Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

Projektové poradenství

Pro naše klienty jsme od roku 2000 podali více jak 3000 projektů a získali přes 14 mld. Kč dotace

 

 • Posouzení Vašeho podnikatelského záměru ve vztahu k dostupným dotačním titulům,

 • Ověření finančního zdraví Vaší společnosti, které je jednou ze základních podmínek úspěšnosti projektu,

 • Technická pomoc (vytvoření elektronického podpisu, založení potřebného účtu pro zpracování žádosti),

 • Vypracování a podání žádosti o dotaci v aplikaci k tomu určené,

 • Zpracování studie proveditelnosti/podnikatelského záměru,Finanční analýzy, finanční plánování a dlouhodobé modelování,

 • Kontrola termínu pro podání žádosti, stanové výzvou,

 • Poradenství při zajištění povinných a nepovinných příloh,

 • Důraz na efektivitu a maximální úspěšnost celého projektu.

EU Program+

 • Komplexní řešení pro investiční projekty spolufinancované z operačních programů 2014-20
 • Poradenství pro všechny fáze dotačního cyklu spojené s financováním od Erste Corporate Banking  
 • Úvodní analýza dotačních příležitostí zdarma
 • Zvýhodněný administrativní poplatek za zpracování žádosti o dotace
 • Atraktivní parametry financování

EU Program+
Erste Corporate Banking - EU Program+