Naši partneři:
Asociace pro evropské fondy
Euro Dotácie a.s.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
GEOtest Brno,a.s.
Okobiotech logo
ATTIS
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
AB Facility a.s.
Asociace pro veřejné zakázky, z.s.
Asociace pro evropské fondy
Euro Dotácie a.s.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
GEOtest Brno,a.s.
Okobiotech logo
ATTIS
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
AB Facility a.s.
Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

Strategické poradenství

Využívání moderních manažerských metod strategického řízení v soukromém i veřejném sektoru prokazatelně vede ke zvyšování efektivity a k naplňování strategických cílů. Podnikatelské subjekty stejně jako subjekty veřejné správy sledují plnění svého poslání společně s dosažením zisku, resp. minimalizací nákladů. Zavedení těchto metod je proto vhodným krokem k dosažení vyšší produktivity s optimálním využitím stávajících lidských zdrojů a dostupného kapitálu.

Co tím získám?

Komplexní řízení projektu:

 • analýza proveditelnosti rozvojového záměru, životního cyklu projektu,
 • finanční řízení projektu a řízení rizik,
 • výběrová řízení na dodavatele,
 • definování klíčových faktorů úspěšnosti.

Koncept rozvoje podnikové strategie:

 • identifikace vize a mise,
 • strategická analýza,
 • SWOT, TOWS matrix,
 • nastavení SMART cílů,
 • klíčové faktory úspěchu,
 • akční plán realizace a implementace strategie.

Pro města a obce:

 • projektové řízení,
 • řízení výkonnosti úřadu,
 • hodnocení zaměstnanců,
 • analýza vzdělávacích potřeb,
 • strategický plán rozvoje území (sektoru),
 • strategie udržitelného rozvoje,
 • „zelený úřad".