Udržitelnost
a životní prostředí

Úspora vody. Předcházení vzniku odpadů. Recyklace.
 

 

 

Dotace v oblasti úspor vody,
omezování odpadů a recyklace

Udržitelnost se v prostředí podniku projevuje zejména v oblasti hospodaření s vodou (např. zachycování a využití srážkových vod, využití „šedé“ vody v procesech podniku), omezování uhlíkové stopy a redukce vzniku odpadu, či jeho využití ve výrobě.

Snižování spotřeby vody, využití dešťové vody, zavedení recyklace nebo cirkulace vody. 

Předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury, omezení plýtvání druhotnými surovinami a zvýšení obsahu recyklovaných materiálů ve výrobcích.

Výstavba
a modernizace sběrných dvorů, doplnění
a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů.

Proč žádat o dotaci s námi?

Najdeme nejvhodnější typ dotačního programu podle předmětu investice. Zpracujeme žádost o dotaci včetně kompletace povinných příloh. Pro proplacení dotace zkontrolujeme faktury, smlouvy a další dokumenty. Budeme stát při vás i při fyzické kontrole poskytovatele dotace.

Přehled dotačních výzev

Reference

Cukrovar Vrbátky a.s.

Výše investice: 96,5 mil Kč
Výše dotace: 40,4 mil. Kč

LAUFEN CZ s.r.o.

Výše investice: 5,5 mil. Kč
Výše dotace: 2,2 mil. Kč

KOBE-cz s.r.o.

Výše investice: 171,1 mil. Kč
Výše dotace: 70 mil. Kč

Balsac papermill s.r.o.

Výše investice: 16,5 mil. Kč
Výše dotace: 5,5 mil. Kč