Udržitelnost
a životní prostředí

Úspora vody. Předcházení vzniku odpadů. Recyklace.
 

 

 

Dotace v oblasti úspor vody,
omezování odpadů a recyklace

Udržitelnost se v prostředí podniku projevuje zejména v oblasti hospodaření s vodou (např. zachycování a využití srážkových vod, využití „šedé“ vody v procesech podniku), omezování uhlíkové stopy a redukce vzniku odpadu, či jeho využití ve výrobě.

Snižování spotřeby vody, využití dešťové vody, zavedení recyklace nebo cirkulace vody. 

Předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury, omezení plýtvání druhotnými surovinami a zvýšení obsahu recyklovaných materiálů ve výrobcích.

Výstavba
a modernizace sběrných dvorů, doplnění
a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů.

Přehled dotačních výzev

Reference