Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Modernizační fond - RES+ | Výzva 1/2022

Zpět na přehled dotací

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně).

Místo realizace

 • Území celé České republiky

Velikost dotace

 • Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Příjem žádostí

 • 10. 8. 2022 – 15. 3. 2023 do 12:00:00

Vhodný žadatel

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje

Způsobilé výdaje

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
 • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody