Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou

Modernizační fond - RES+ | Výzva 1/2024

Místo realizace

Území celé České republiky

Velikost dotace

Max. 50 % (na základě „kalkulačky“)

Příjem žádostí

1. 3. 2024 – 31. 10. 2024

Celkem 3 miliardy korun míří na podporu výstavby fotovoltaických elektráren do 5 MW na již existujícím odběrném místě k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu.

Chcete dotaci nebo máte svůj projekt? Zkonzultujte ho s námi.

Vhodný žadatel

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Způsobilé výdaje

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (na katastrálním území Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody