Fotovoltaické elektrárny na střechy

Národní plán obnovy

Předběžné informace

Výstavba fotovoltaické elektrárny (FVE) na střechy s převážně lokální spotřebou vyrobené energie s max. výkonem 1 MWp. Výzva je určena i pro velké podniky. Předloženy mohou být také projekty realizované v hl. m. Praze.

Místo realizace

 • Území celé České republiky

Velikost dotace

 • Max. 50 % z celkových výdajů projektu
 • Výpočet bude probíhat prostřednictvím oficiální kalkulačky
 • Podrobnější podmínky: dotace pro panely 35 % a baterky 50 % z ceníku MPO (součástí oficiální kalkulačky)
 • Pozn.: Výše dotace se počítá dle velikosti instalovaného výkonu v kWp.

Příjem žádostí

 • předběžně 01/2022 (bude upřesněno)

Vhodný žadatel

 • Malý a střední podnik
 • Velký podnik

Podmínky programu

 • Výzva je nesoutěžní, kontinuální
 • Na doložení stavebního povolení bude cca 180 dní od schválení.

Povinné přílohy

 • Formulář s technickými parametry potvrzený oprávněnou osobou s profesní zkouškou
 • Min. sml. o sml. budoucí o připojení do veřejné sítě
 • Netřeba energetického posudku, ani projektové dokumentace

S povinnými přílohami vám pomůžeme prostřednictvím našich partnerů.

Způsobilé výdaje

 • Pořízení a instalace FVE s max. výkonem 1 MWp na střechy

Chcete dotaci nebo máte svůj projekt? Zkonzultujte ho s námi.