Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

Národní plán obnovy | I. výzva

Zavádění inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin, zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií.

Chcete dotaci nebo máte svůj projekt? Zkonzultujte ho s námi.

Místo realizace

 • Území celé České republiky

Velikost dotace

 • Max. 50 % z celkových výdajů projektu
 • Výpočet bude probíhat prostřednictvím oficiální kalkulačky
 • Podrobnější podmínky: dotace pro panely 35 % a baterky 50 % z ceníku MPO (součástí oficiální kalkulačky)
 • Pozn.: Výše dotace se počítá dle velikosti instalovaného výkonu v kWp.

Příjem žádostí

 • 22. 3. 2022 do 30. 6. 2022 13:00
 • Jsou přijímány separátně žádosti na:
  Aktivita a): žadatel je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost.
  Aktivita b): žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy).
 • Termíny pro podávání žádostí jsou pro obě aktivity stejné.

Vhodný žadatel

 • Podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území ČR

Podmínky programu

 • Výzva je nesoutěžní, kontinuální
 • Na doložení stavebního povolení bude cca 180 dní od schválení.

Povinné přílohy

 • Formulář s technickými parametry potvrzený oprávněnou osobou s profesní zkouškou
 • Min. sml. o sml. budoucí o připojení do veřejné sítě
 • Netřeba energetického posudku, ani projektové dokumentace

S povinnými přílohami vám pomůžeme prostřednictvím našich partnerů.

Způsobilé výdaje

 • Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie zahrnují:
  Fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, optimizéry, DC odpojovače, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady).
 • Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny)
  • DPS - Dokumentace pro provedení stavby (Realizační dokumentace stavby - RDS)
  • DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Inženýrská činnost ve výstavbě