Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp

Modernizační fond - RES+ | Výzva 2/2024

Místo realizace

Území celé České republiky

Velikost dotace

Max. 50 % (na základě „kalkulačky“)

Příjem žádostí

15. 5. 2024 – 10. 9. 2024

Dotace podpoří výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp, akumulaci vyrobené elektřiny a elektrolyzéry na výrobu vodíku.

Chcete dotaci nebo máte svůj projekt? Zkonzultujte ho s námi.

Vhodný žadatel

  • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Způsobilé výdaje

Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp.

Podporovány jsou:

  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.