Inovace

OP TAK – Inovace | Výzva II

Místo realizace

Území celé České republiky (mimo území hl. m. Prahy)

Velikost dotace

  • Míra podpory: 15 - 60 % dle typu žadatele a místa realizace
  • Způsobilé náklady: 3 - 100 mil. Kč

Příjem žádostí

7. 5. 2024 – 31. 7. 2024

Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě produktové a procesní inovace do podnikové praxe

Chcete dotaci nebo máte svůj projekt? Zkonzultujte ho s námi.

Vhodný žadatel

  • Malý a střední podnik
  • Malá společnost se střední tržní kapitalizací

Podporované aktivity

  • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
  • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
  • Budou podpořeny jen ty projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci s VO či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy
  • Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace VI. řádu a vyšší