Inovace

OP TAK – Inovace | Výzva I

Zpět na přehled dotací

Posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Chcete dotaci nebo máte svůj projekt? Zkonzultujte ho s námi.

Místo realizace

  • Území celé České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Velikost dotace

  • Dotace jako % z celkových způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a místa realizace (regionu): 20 – 60 %;
  • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 1 mil. Kč;
  • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 40 mil. Kč.

 

Příjem žádostí

  • 1. 9. 2022 – 30. 11. 2022

Vhodný žadatel

  • Malý podnik (do 49 zaměstnanců)
  • Střední podnik (do 249 zaměstnanců)
  • Malá společnost se střední tržní kapitalizací (do 499 zaměstnanců)

Způsobilé výdaje

  • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace);
  • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).