Inovační projekt

OP TAK – Inovace | Výzva I

 

Předběžné informace 

 

Posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Místo realizace

 • Území celé České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Velikost dotace

 • Dotace jako % z celkových způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a místa realizace (regionu): 20 – 60 %;
 • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 1 mil. Kč;
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 100 mil. Kč.

 

Příjem žádostí

 • Předpoklad 07 2022 (bude upřesněno) 

Vhodný žadatel

 • Podnikatelský subjekt

Způsobilé výdaje

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace);
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace);
 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace);
 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).
  • Organizační a marketingová inovace musí být realizována vždy buď s inovací produktu, nebo procesu a souviset s touto inovací. Samostatně podporované tyto aktivity nebudou.
 • Budou podpořeny jen ty projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci s VO či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy.
 • Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace VI. řádu a vyšší.

Chcete dotaci nebo máte svůj projekt? Zkonzultujte ho s námi.