Technologie 4.0

OP TAK – Digitální podnik | Výzva I.

Místo realizace

Území celé České republiky (mimo území hl. m. Prahy)

Velikost dotace

Pravděpodobně 30 - 60 %
(dle velikosti žadatele a místa realizace)

Příjem žádostí

22. 11. 2023 – 15. 3. 2024

Podpora MSP prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb. 

Chcete dotaci nebo máte svůj projekt? Zkonzultujte ho s námi.

Vhodný žadatel

Malý a střední podnik 

Způsobilé výdaje

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich efektivní poskytování.