Úspora vody v podnicích

NPO

Znovuvyužití vlastní odpadní vody ve výrobních i nevýrobních procesech podniku.

Místo realizace

 • Území celé České republiky

Velikost dotace

 • Výše dotace 1 až 25 mil Kč
 • Max. 40 % ze způsobilých výdajů

Příjem žádostí

 • 12. 5. 2022 - 30. 9. 2022 15:00

Vhodný žadatel

 • Malé, střední, velké podniky
 • Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným subjektem

Způsobilé výdaje

 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů
 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby technologií při zachování jejich produktivity
 • Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
 • Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku
 • Příklady způsobilých aktivit:
  • Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, resp. v procesu poskytování služeb – zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody, případně i úplná eliminace potřeby vody v podniku
  • Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další), přímá recyklace ve vybraných odvětvích služeb, instalace uzavřených cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených v rámci podniku
  • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení
  • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (i mimo hlavní výrobní proces) – údržba, logistika, doprava, sociální zařízení v rámci areálu podniku
  • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody v rámci podniku
  • Optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením)
  • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody v rámci vodního hospodářství v areálu podniku
  • Zlepšení infrastruktury v rámci podniku, zejména snížení netěsností rozvodů vod
  • Instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků v rámci areálu podniku
  • Zřízení retenčních nádrži sloužící pro zadržení a využití vody v rámci vodního hospodářství v areálu podniku

Chcete dotaci nebo máte svůj projekt? Zkonzultujte ho s námi.