Úspory energie

OP TAK – Úspory energie | Výzva I

Zpět na přehled dotací

POZOR – zdroje na zemní plyn včetně KGJ nebudou podpořeny (pouze bioplyn, biometan).

Chcete dotaci nebo máte svůj projekt? Zkonzultujte ho s námi.

Místo realizace

 • Území celé České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Velikost dotace

 • Základní podpora 35 - 65 % dle regionu realizace a velikosti podniku žadatele
 • Nutný odečet za tzv. alternativní investici

Příjem žádostí

 • 1. 9. 2022 – 30. 11. 2023 14:00

Vhodný žadatel

 • Podnikatel bez rozdílu velikosti
 • V oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem, dále rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, maloobchodní organizace a státní organizace (Správa železnic)

Způsobilé výdaje

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:
  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků;
  • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy);
  • zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách
  • prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády).
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů;
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti
 • Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti
 • Využití odpadní energie
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2)
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu