Udržitelné hospodaření s vodou

OP TAK – Udržitelné hospodaření s vodou | Výzva I

Místo realizace

Území celé České republiky (mimo území hl. m. Prahy)

Velikost dotace

  • 40 – 60 % dle velikosti podniku žadatele
  • 1 – 100 mil. Kč

Příjem žádostí

2. 10. 2023 – 27. 12. 2024

Znovuvyužití vlastní odpadní vody ve výrobních i nevýrobních procesech podniku

Chcete dotaci nebo máte svůj projekt? Zkonzultujte ho s námi.

Vhodný žadatel

  • Podnikatel bez ohledu na velikost

Podporované aktivity

  • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů
  • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity
  • Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
  • Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku