Virtuální podnik

OP TAK – Digitální podnik | Výzva I

Místo realizace

Území celé České republiky (mimo území hl. m. Prahy)

Velikost dotace

  • 30 - 40 % (dle velikosti žadatele)
  • Výše dotace: 250 tis. Kč - 200 tis. EUR 

Příjem žádostí

3. 7. 2023 – 29. 03. 2024

HW a SW posunující společnost v digitalizaci

Chcete dotaci nebo máte svůj projekt? Zkonzultujte ho s námi.

Vhodný žadatel

  • Malý a střední podnik

Způsobilé výdaje

  • Podpora digitální transformace firmy, jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy. 
  • Logistické a skladové technologie Pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy dále například SW typu WMS atd. 
  • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě). Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců. Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav atd. 
  • Kybernetická bezpečnost. Podporována tak je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti. 
  • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. Jedná se například o IT certifikáty, digital skills atd. 
  • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů. 
  • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.