Dotační management

Schválení dotace je teprve začátek.
Zajistíme administraci projektu tak, aby vám peníze byly proplaceny

Neplatíte nic navíc

Nefakturujeme Vám žádné paušály, hradíte jen skutečně strávený čas na základě vámi schválených výkazů.

Nechte komunikaci na nás

Zajistíme pro Vás veškerou potřebnou komunikaci s dotačními orgány.

Popis služby

Aby byly schválené dotace také připrány na váš bankovní účet, je třeba splnit veškeré povinnosti příjemce dotace plynoucích ze souvisejících nařízení a zákonů. Nemusíte si je studovat, nemusíte absolvovat semináře o administraci projektu, nemusíte se orientovat v elektronických systémech administrace. Váš projekt neustále sledujeme z hlediska finančního a věcného.

U kontrol projektu ze strany poskytovatele dotace můžete vše ponechat na nás. Připravíme veškeré podklady, osobně se kontroly účastníme a zodpovídáme dotazy kontrolorů.

Proces poradenství

 1. Vypracování reportů a žádostí
  Zpracování požadované dokumentace pro poskytovatele dotace v průběhu realizace projektu a po jeho ukončení.
 2. Revize plnění harmonogramu a indikátorů projektu
  Průběžný monitoring projektu a dohled na plněním klíčových povinností příjemce.
 3. Finanční řízení projektu
  Průběžná kontrola způsobilosti vynaložených nákladů a dodržování rozpočtu projektu.
 4. Provedení změnových řízení
  Život přináší změny. Řídíme zapracování změn v povoleném rozsahu.
 5. Splnění povinné publicity
  Upozorníme na podmínky o formě, umístění a dokumentace publicity projektu.
 6. Aktivní účast na kontrolách
  Osobní účast na kontrolách projektu v místě realizace projektu.
 7. Zaškolení osob na straně klienta
  Na začátku realizace proškolíme účetní a projektového manažera o správném vykazování nákladů, cílových indikátorech a formě komunikace pro úspěšné dosažení výsledku projektu.