Energetické poradenství

Opatření k úsporám energie a CO2

Chcete ušetřit? Trápí vás vysoké ceny energií?
 
 

Řekněte nám víc o vašem hospodaření s energií a my vám navrhneme, jak ho zlepšit.

Chcete snížit energetickou náročnost budov i technologie výroby?
 

Prověříme technický stav nemovitostí i používaných technologií a spočítáte energetické úspory a návratnost investice do výměny.

Jak může vlastní výroba elektřiny významně snížit provozní náklady či zvýšit výnosy?

Řekneme vám, která technika a procesy jsou k tomu třeba.

Popis služby

Dlouhodobý růst cen energií, zvyšující se zájem veřejnosti o ekologičtější výrobu, provoz i likvidaci vyžaduje promyšlené hospodaření s energiemi. 

Naši experti analyzují situaci ve vašem podniku a dle efektivity konkrétních technických opatření vedoucích k úsporám energií navrhnou ekonomicky návratné investice. Ať už do zateplení obálky budovy, energeticky úspornějších výrobních technologií či do vlastní výroby zelené energie formou fotovoltaické elektrárny, bateriového úložiště, větrné elektrárny nebo kogeneračních jednotek.

Celé řešení hospodaření energií je šité na míru na základě odborného posouzení konkrétní situace ve vašem provozu, cen energií a očekávaného vývoje techniky, legislativy a trhů.

Využijte služeb našich energetických expertů, kteří vám mohou pomoci s úsporou a hospodařením s energiemi či identifikací udržitelných opatření.

Zabýváme se, mimo jiné, zpracováním energetických auditů, posudků či posouzení potřebných k žádostem o dotace. 

Současně pro navržená opatření hledáme vždy možnosti využití dotačních zdrojů.

S námi získáte

  • Úsporu provozních nákladů za energie 
  • Přehled o hospodaření energií a možnost jeho optimalizace 
  • Možnost sofistikovaně řídit výrobu, ukládání, spotřebu či obchod s energiemi 
  • Možnost technického řešení umožňující agregaci flexibility v energetice 
  • Nejmodernější udržitelné technické, regulatorní a obchodní řešení hospodaření energií 
  • Energetické a dotační poradenství spolu s financováním pod jednou střechou