Investiční pobídky

Pokud plánujete zásadní investice do výroby,
využijte možnosti získat slevu na dani z příjmů právnických osob.

Prověření žadatele

Prvním naším krokem je vyhodnotit, zda váš záměr splňuje všechny zákonné podmínky.

Výpočet daňové slevy

Před zpracováním dokumentace namodelujeme možnou velikost daňové slevy. Sami posoudíte, zda má pro vás pobídka smysl.

Popis služby

Investiční pobídky je určena pro investory plánující navýšení výrobní kapacity, nebo rozšíření výroby o nové produkty. S námi nekupujete zajíce v pytli. Na začátku spolupráce společně prověříme charakter investice a velikost podniku. Namodelujeme velikost pravděpodobné výše slevy na dani, abyste se mohl nezávazně rozhodnout, zda máte žádost podat.

Pokud zvažujete nákup pozemků, výstavbu nové haly a pořízení strojů a technologií, můžete získat slevu na dani z příjmů právnické osoby po dobu až 10 let.

Pozitiva investiční pobídky

 • Žádosti se předkládají průběžně. Netřeba vyčkávat na výzvu. 
 • Žádosti se hodnotí dle míry ekonomického a celospolečenského přínosu pro region a pro stát. Nesoutěží tak mezi sebou.
 • Vysoká míra flexibility projektu: Příjemce podpory má velký prostor ke změnám v průběhu realizace projektů (např. u způsobilých výdajů), pokud je dodržen cíl a charakter projektu. 
 • Netřeba výběrového řízení: Příjemce podpory si sám vybere nejvhodnějšího dodavatele majetku, nemovitostí a stavebních prací.
 • Jedná se o podporu dle české legislativy. Komunikace s dotčenými subjekty tak probíhá rychle a operativně.

Proces poradenství

 1. Prověření způsobilosti
  Vyhodnotíme soulad vaši investice se zákonnými podmínkami. 
 2. Výpočet daňové slevy
  Dle vaší současné a predikované finanční situace vyhodnotíme velikost možné daňové slevy.
 3. Určení velikosti podniku
  Dle norem a ekonomických údajů určíme velikost podniku pro nastavení velikosti slevy na dani. 
 4. Žádost a povinné přílohy
  Připravíme a vyplníme požadované dokumenty (tiskopis, přínosy pro stát, diskontování…).
 5. Komunikace s CzechInvestem a MPO
  Jak ve fázi přípravy, tak ve fázi dodatečného doplňování pro meziresortní hodnocení komunikujeme s orgány a dohlížíme na zdárný průběh schvalovacího procesu.