Program INOSTART

Začínáte, máte jedinečný produkt, ale nedostatek peněz?
Pomůžeme vám získat zvýhodněný úvěr se zárukou až 70 %

Prověření inovativnosti

Na začátku spolupráce prověříme inovativnost vašeho podnikání, abyste nepředkládal žádost zbytečně.

Kompletní příprava žádosti

Pomůžeme vám s přípravou žádosti a podnikatelského plánu. Posoudíme způsobilost výdajů a zrevidujeme finanční plán projektu.

Za poradenství nic neplatíte

Za naše služby nic neplatíte. Jedná se o veřejnou podporu v režimu de minimis.

Popis služby

Pokud jste podnikatel s historií max. 3 roky, disponujete unikátním produktem či službou a hledáte finanční podporu. Program INOSTART je určen k podpoře startupů formou bankovního úvěru od České spořitelny, a.s. se zvýhodněnými podmínkami. Součástí je získání záruky za úvěr ve výši 70 % hodnoty úvěru.

Cílem je poskytnout finance pro nastartování vašeho businessu. Zdarma pro vás připravíme žádost a podnikatelský plán ke schválení úvěru. Společně s úvěrem máte možnost možnost čerpat další odborné poradenské služby, který vám pohodou podpořit váš úspěšný vstup na trh.

TIP: Jedinečný produkt, který nikde jinde nezískáte.

Výhody programu

 • Výše úvěru: 0,5 – 15 mil CZK 
 • Délka úvěru: max. 5 let 
 • Možnost odkladu splátek jistiny úvěru až o 3 roky 
 • Záruka ze strany ČMZRB do výše 70 % jistiny úvěru 
 • Poradenství při vyplnění žádosti o dotaci a business plánu pro žadatele zdarma 
 • Odborné poradenství pro příjemce podpory zdarma

Proces poradenství

 1. Spolupráce Českou spořitelnou
  My vás provedeme inovačním schvalovacím procesem, kolegové z České spořitelny zajistí přípravu úvěrových podmínek. 
 2. Prověření způsobilosti zájemce
  Před zahájením příprav žádosti zkontrolujeme, zda váš projekt splňuje veškeré požadavky programu. 
 3. Nastavení způsobilých výdajů
  Pomůžeme vám vhodně nastavit výdaje projektu, které mohou být financovány z bankovního úvěru. Především aby byly pro vás relevantní, ale také programem povoleny. 
 4. Specifikace inovace
  Inovace je základem úspěchu celého schvalovacího procesu. Prověříme inovativnost vašeho projektu na trhu a pomůžeme vám specifikovat jeho parametry.
 5. Tvorba finančního plánu projektu
  Zrevidujeme váš finanční plán projektu, nakolik odpovídá realitě a je proveditelný. 
 6. Příprava žádosti a business plánu
  Připravíme pro vás oba nezbytné dokumenty v požadované struktuře a rozsahu. 
 7. Projekty se schválenou žádostí předáváme kolegům do České spořitelny k dořešení úvěrových podmínek.