Strategický rozvoj města

Základem úspěchu je mít jasné cíle a reálné projekty
k jejich dosažení

Identifikace dotací

U projektových záměrů zanalyzujeme dostupnost dotací z evropských a národních fondů. Zavčas upozorníme na nové výzvy a pomůžeme s žádostí.

Monitoring realizace

Sestavení strategie je pouhým začátkem. Klíčem úspěchu je dosažení požadovaného cíle. Zajišťujeme pravidelný monitoring a propagaci výsledků vůči zastupitelům i veřejnosti.

Sledujeme trendy

Implementujeme prvky digitální transformace a udržitelného rozvoje formou strategie SMART CITY.

Popis služby

Existuje celá řada projektů a myšlenek, které by město mělo podpořit. Financí na rozvoj není ale nikdy dost. Základem úspěchu je plán a priority. Rozplánování projektů do jednotlivých let dle jejich naléhavosti nebo preferencí je nezbytným předpokladem pro efektivní odpovědné řízení věcí veřejných.

Naším cílem není popsat desítky stránek textu, ale dosáhnout konsenzu všech stakeholderů. Zaměřujme se proto na potřeby a priority rozvoje města v dlouhodobém horizontu. Důležité je vymezit hlavní charakter a funkce města za 10 let a cestu k jejich dosažení.

Výhody našich služeb

 • Komplexní zajištění organizace tvorby strategického plánu 
 • Facilitace a administrace pracovních skupin 
 • Uspořádání veřejného projednání 
 • Realizace průzkumů spokojenosti/ preferencí veřejnosti 
 • Tvorba strategie rozvoje města 
 • Tvorba zásobníku projektů 
 • Tvorba akčního plánu 
 • Nastavení pravidel monitoringu a vyhodnocování plnění plánu 
 • Propagace procesu ve zpravodaji

Proces poradenství

 1. Organizační zajištění 
 2. Sběr námětů a projektů 
 3. Průzkum spokojenosti a preferencí veřejnosti 
 4. Sestavení vize a cílů rozvoje 
 5. Tvorba zásobníku projektů 
 6. Tvorba akčního plánu