Reference

Přehled našich spokojených klientů

čad blansko

ČAD Blansko a.s.

Cílem projektu je kompletní modernizace a optimalizace autobusového terminálu ve městě Blansko, čímž dojde k zatraktivnění terminálu pro uživatele hromadné dopravy. V rámci projektu byla realizována také výstavba parkovacích míst pro kola, která podpoří preferenci hromadné dopravy a podpoří rozvoj udržitelné dopravy.

GRANTIKA zajistila komplexní dotační cyklus – přípravu žádosti, výběrová řízení, až do fáze proplacení projektu.

 • Rozpočet 62 mil. Kč
 • Integrovaný regionální operační program
line

Coffee geek s.r.o.

Zajištění inovované výroby ekologicky neutrálních individuálních balení kávy a s tím spojené pořízení výrobního zařízení včetně know-how.GRANTIKA poskytla bezplatné zpracování business plánu pro úvěrovou žádost včetně následného poradenství v rámci realizace projektu.

 • Zvýhodněný úvěr 6,8 mil. Kč
 • Program INOSTART
Coffee geek s.r.o.
line
reference

iQLANDIA, o.p.s.

Science centrum iQLANDIA se od otevření v roce 2014 profiluje jako významné evropské centrum popularizace vědy, výzkumu a přírodních věd.

GRANTIKA zajistila komplexní dotační cyklus – fázi přípravy žádosti, výběrová řízení, až do fáze proplacení projektu..

 • Rozpočet 381 mil. Kč
 • OP Věda a výzkum pro inovace
line

NANOPROTEX s.r.o.

Společnost přivedla jako první zcela novou nanovlákennou membránu s vynikajícími vlastnostmi, kterými jsou extrémně vysoká paropropustnost, voděodolnost s vysokým vodním sloupcem a 100% větruodolnost pro outdoorové, sportovní a armádní účely.

GRANTIKA poskytla bezplatné poradenství v rámci realizace projektu – zpracování propagačních materiálů společnosti..

 • Zvýhodněný úvěr 15 mil. Kč
 • Program INOSTART
reference
line
reference

ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.

Administrativní budova s 18-ti nadzemními podlažími z konce 60. let byla klasifikována jako mimořádně nehospodárná. Energetický specialista doporučil soubor opatření, která vedla k optimálnímu řešení a přinesla maximální úspory energie při současné ekonomické přijatelnosti.

GRANTIKA zajistila úspěšné zpracování dotační žádosti včetně nezbytných výběrových řízení na dodavatele.

 • Rozpočet 107 mil. Kč
 • OP PIK Úspory energie
line

Volume Up s.r.o.

Volume UP! drink je určen ke zvýšení sportovního výkonu i odolnosti proti stresu. Představuje speciální kombinaci látek přinášející velkou dávku energie a zajišťují její udržení po dobu několika hodin. Je přírodním zdravým produktem pro ochranu svalstva, napomáhá hubnutí.

GRANTIKA poskytla bezplatné zpracování business plánu pro úvěrovou žádost včetně následného poradenství – provedení průzkumu trhu a grafického návrh obalů produktu.

 • Zvýhodněný úvěr 4 mil. Kč
 • Program INOSTART
reference
line
reference

AQ, s.r.o.

Společnost AQ, s.r.o. zahájila v roce 2017 projekt zaměřený na nový technologický postup výroby nových řad reprosoustav. Výrobní proces je ve vztahu k trhu unikátní na světě.

GRANTIKA zajistila komplexní dotační cyklus – fázi přípravy žádosti, výběrová řízení, až do fáze proplacení projektu.

 • Rozpočet 17,2 mil. Kč
 • OP PIK Inovace
line

Kofola a.s.

V inovačním a vývojovém oddělení podniku došlo k návrhu unikátního technického a technologického řešení výroby nápojů pomocí technologie horkého plnění bez konzervantů (hot-fill) a také s možností plnění nápojů ovocnými kousky s rozměrem 10x10x10 mm. Takový způsob výroby i samotné produkty budou na evropském území zcela unikátní. Podnik disponuje prototypy nových a inovovaných výrobků.

GRANTIKA zajistila úspěšné zpracování dotační žádosti včetně realizace projektu až do fáze proplacení.

 • Zvýhodněný úvěr 172 mil. Kč
 • OP PIK Inovace
reference
line
reference

Římskokatolická farnost Luže

Předmětem projektu bylo restaurování a záchrana části dřevěného mobiliáře v interiéru poutního chrámu a zachování kulturní památky dalším generacím.

GRANTIKA zajistila komplexní dotační cyklus – přípravu žádosti, výběrová řízení, až do fáze proplacení projektu.

 • Rozpočet 18,7 mil. Kč
 • Norské fondy
line

Plzeňská Bio Odpadová a.s.

Vybudování fermentační stanice na biologicky rozložitelné odpady k získávání bioplynu. Ten je využíván jako CNG v dopravě a také k výrobě elektrické energie. Výstupem projektu je rovněž certifikované organické hnojivo.

GRANTIKA pro žadatele zajistila úspěšné zpracování žádosti o dotaci.

 • Rozpočet 434 mil. Kč
 • OP Životní prostředí
reference
line
reference

GOTTSCHOL ALCUILUX CZ, spol. s r.o.

Společnost dodává významným výrobcům pneumatik komponenty pro výrobu forem. Aby společnost dokázala plnit požadavky zákazníků, vybudovala vývojové centrum, které se zabývá především optimalizací odvzdušňovacích systémů forem pneumatik – výpočtem polohy ventilů, výškou zdvihu, silou tlačné pružiny a to vzhledem k viskozitě kaučukové směsi a poloze na pneumatice.

GRANTIKA zajistila komplexní dotační cyklus – přípravu žádosti, výběrová řízení, až do fáze proplacení projektu.

 • Rozpočet 20 mil. Kč
 • OP PIK Potenciál
line

GREEN FARM DEVELOPMENT s.r.o.

Výstupem projektu je předpěstovaný rozchodníkový koberec, který je poslední vrstvou systému zelených střech. Rostliny jsou zapěstované na kokosové rohoži se speciálním substrátem. Rozchodníky (Sedum) ve svých listech zadržují vodu a dobře odolávají proměnlivému počasí, také jsou nenáročné na údržbu.

GRANTIKA zajistila úspěšné zpracování dotační žádosti včetně nezbytných výběrových řízení na dodavatele.

 • Rozpočet 3,2 mil. Kč
 • Program rozvoje venkova
reference
line
reference

Beer Factory s.r.o.

Nová technologie svrchního kvašení piva pro nový plzeňský pivovar.

GRANTIKA poskytla bezplatné zpracování business plánu pro úvěrovou žádost včetně následného poradenství – průzkum zvyků, pivních a gastronomických chutí zákazníků pro nový výrobní provoz – nové chutě bylinek a sušeného ovoce.

 • Zvýhodněný úvěr 12 mil. Kč
 • Program INOSTART
line

INOTECH ČR, spol. s r.o.

Společnost zaměřuje svou činnost do oblasti automobilové techniky, telekomunikačních zařízení a dalších výrobků produkovaných tlakovým vstřikováním a zušlechťováním kovů.

Hlavním cílem projektu byla realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky budou využity ve vývoji a konečném testování nových prototypů multifunkční střešní tašky s integrovanou fotovoltaickou fólií a chladicím okruhem.

GRANTIKA zajistila komplexní dotační cyklus – přípravu žádosti, výběrová řízení, až do fáze proplacení projektu.

 • Rozpočet 13 mil. Kč
 • OP PIK Aplikace
reference
line
reference

MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o.

Společnost je nejmoderněji vybaveným pšeničným mlýnem na území ČR. Jejím cílem, bylo pomocí předloženého projektu pořídit další specifickou mlýnskou technologii. Nově pořízená technologie umožní nový způsob desintegraci zrna, které povede k jiné struktuře a technologickým vlastnostem mouk. Na vývoji společnost spolupracovala s výzkumným subjektem VŠCHT v Praze.

GRANTIKA zajistila komplexní dotační cyklus – přípravu žádosti, výběrová řízení, až do fáze proplacení dotace.

 • Rozpočet 71,8 mil. Kč
 • Program rozvoje venkova
line

Město Olešnice

Projekt Základní školy a mateřské školy města Olešnice, p.o. byl zaměřen na vybudování nových odborných učeben a na jejich vybavení potřebnou technikou a pomůckami. Hlavním cílem bylo zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů, pracovních činností a cizích jazyků a zároveň rozšířit využívání digitálních technologií ve výuce.

GRANTIKA poskytla městu komplexní služby – přípravu žádosti o dotaci, výběrová řízení, až do fáze proplacení dotace.

 • Rozpočet 13,7 mil. Kč
 • Integrovaný regionální operační program
reference
line
reference

Litobal s.r.o.

Společnost působí v oblasti výroby kartonáže, papírových sáčků a papírových tašek a rolí. Projekt rozšíření výroby o technologii na výrobu papírových sáčků s průhmatem zajistil zefektivnění celé výroby. Stroj umožňuje průsek vnitřních úchytů pro snadnější uchopení a šestibarevná flexotiskárna velmi vysokou kvalitu potisku.

GRANTIKA zajistila všechny dotační fáze – přípravu žádosti, výběrová řízení, realizaci a udržitelnost.

 • Rozpočet 28,5 mil. Kč
 • OP PIK Technologie
line

GDP KORAL, s.r.o.

Společnost vyrábí kompozity, vlákny vyztužené plasty s vysokými pevnostními, antikorozivními, tepelně i elektricky izolačními vlastnostmi a dlouhou životností. Nabízí profily a lamináty. Předmětem projektu bylo uvedení inovovaných kompozitních profilů na trh prostřednictvím pořízení komplexní pultruzní výrobní technologie.

GRANTIKA zajistila všechny dotační fáze – přípravu žádosti, výběrová řízení, realizaci a udržitelnost.

 • Rozpočet 15 mil. Kč
 • OP PIK Inovace
reference
line
reference

Gymnázium Rájec-Jestřebí

Projekt Gymnázia Rájec-Jestřebí, o.p.s. byl primárně zaměřen na vybudování tří nových odborných učeben. Hlavním cílem bylo zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů a cizích jazyků a rozšířit využívání digitálních technologií ve výuce.

GRANTIKA zajistila všechny dotační fáze – přípravu žádosti, výběrová řízení, realizaci a udržitelnost.

 • Rozpočet 17,9 mil. Kč
 • Integrovaný regionální operační program
line

Obec Písek

Obec Písek se nachází v oblasti nejvýchodnějšího výběžku území Moravskoslezského kraje.

Předmětem předkládaného projektu obce Písek bylo vybudování oddílné splaškové kanalizace a čistíren odpadních vod (ČOV) v lokalitách “Pod Javořím” a “U splavu”. Projekt je tak součástí dlouhodobého záměru obce postupně dobudovat kanalizační síť a ČOV v Písku.

GRANTIKA zajistila úspěšné zpracování dotační žádosti včetně realizace projektu až do fáze proplacení.

 • Rozpočet 49,7 mil. Kč
 • OP Životní prostředí
reference
line
reference

Frajt s.r.o.

Společnost Frajt se specializuje na nadstandardní interiérové vybavení pro centra volného času, aquaparky, bazény a sportovní a kulturní zařízení, školy apod. Cílem projektu bylo pořízení strojního vybavení, které umožní realizovat nový technologický postup výroby tvrzeného skla s potiskem.

GRANTIKA zajistila všechny dotační fáze – přípravu žádosti, výběrová řízení, realizaci a udržitelnost.

 • Rozpočet 10,5 mil. Kč
 • OP PIK Inovace
line

L. Klíma automatické mlýny Křesín - Libochovice s.r.o.

Předmětem projektu byla dílčí modernizace technologie mlýnského zpracování v provozovně mlýna Raspenava. Realizace předmětného projektu řešila nákup strojů na třídění meliva a vysévání mouky, které jsou modernější, efektivnější, mají větší výkon a také zvýší účinnost čištění přijímané suroviny.

GRANTIKA zajistila pro společnost komplexní dotační cyklus – přípravu žádosti, výběrová řízení, až do fáze proplacení dotace.

 • Rozpočet 10,7 mil. Kč
 • Program rozvoje venkova
reference
line
reference

Obec Lovčičky

Obec Lovčičky se rozkládá 12 km jihozápadně od Slavkova u Brna ve výšce 260 m n. m. Předmětem předkládaného projektu bylo vybudování oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

GRANTIKA poskytla obci komplexní služby – přípravu žádosti o dotaci, výběrová řízení, až do fáze proplacení dotace.

 • Rozpočet 53,3 mil. Kč
 • OP Životní prostředí
line

SEMO a.s.

Projekt byl zaměřen na rekonstrukci dvanácti fóliovníků, určených pro pěstování zeleniny. Nové konstrukce pak budou splňovat nové moderní požadavky na zahradnickou výrobu. Díky realizace projektu se značně zvýší efektivita pěstování zeleniny žadatele.

GRANTIKA zajistila úspěšné zpracování žádosti o dotaci.

 • Rozpočet 4,8 mil. Kč
 • Program rozvoje venkova
reference
line
reference

Agrovýkup, a.s.

Cílem projektu bylo pořízení tří nových technologií, které přispějí k zefektivnění procesu výroby krmiv pro hospodářská zvířata. Nové technologie zajistí výkon navazujících dopravních cest a tím dosažení vyšší kvality vyráběných krmných směsí. Dále NIR spektrometry, které zpřesní analýzy a výsledky měření vstupních a výstupních kontrol při výrobě krmných směsí.

GRANTIKA zajistila úspěšné zpracování žádosti o dotaci.

 • Rozpočet 2,4 mil. Kč
 • Program rozvoje venkova
line

Železniční společnost Tanvald o.p.s.

Cílem projektu rekonstrukce bývalé výtopny byla záchrana památkově chráněné budovy z roku 1902 a vznik živého interaktivního železničního muzea pro široké cílové skupiny.

GRANTIKA zajistila realizaci zadávacího řízení, v rámci kterého byl vybrán zhotovitel této rekonstrukce.

 • Předpokládaná hodnota zakázky 13,365 mil. Kč
 • Norské fondy
reference
line
reference

Oblastní charita Červený Kostelec

Cílem projektu rekonstrukce bývalého pivovaru a fary bylo rozšíření zařízení Domova sv. Josefa v Žirči o prostory, v rámci kterých budou poskytovány specializované služby lidem nemocným roztroušenou mozkomíšní sklerózou, či jiným neurologickým onemocněním.

GRANTIKA zajistila zadávacích řízení, v rámci kterých byli vybráni zhotovitel stavby a dodavatel vybavení.

 • Předpokládaná hodnota zakázky 71,35 mil. Kč
 • ROP Severovýchod
line

ŠFN s.r.o.

Cílem projektu byla výstavba minipivovaru s varnou o výkonu 10 hl.

GRANTIKA zajistila realizaci zadávacího řízení, v rámci kterého byl vybrán dodavatel technologie minipivovaru.

 • Předpokládaná hodnota zakázky 4,8 mil. Kč
 • Integrovaný regionální operační program
reference
line
reference

Město Vysoké Mýto

Cílem projektu byla obnova Choceňské věže ve Vysokém Mýtě (p.č. 29), součást nemovité kulturní památky „Městské opevnění“ zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek.

GRANTIKA zajistila realizaci zadávacího řízení, v rámci kterého byl vybrán zhotovitel.

 • Předpokládaná hodnota zakázky 8,19 mil. Kč
 • Ministerstvo kultury